Bell 429 Skandynawski Medicopter

Bell 429 Skandynawski Medicopter. Dla Hataka Hobby